<

KONČÍM SO STRACHOM A ŽIJEM PRAVDIVO

umelecko-inšpiratívny večer

Končím so strachom a žijem pravdivo je umelecko-inšpiratívny večer, počas ktorého vás spisovateľka Katarína Zacharová (Ako dostať od života, čo chceme alebo Končím so strachom) a speváčka Anka Repková (album Som pravdivá) silou slova, hudby a piesní navedú na cestu k vnútornej slobode a inšpirujú vás žiť svoj život naplno, odvážne a pravdivo.

Vízia

Umenie a transformácia spolu úzko súvisia. Každý z nás má v sebe skrytého umelca, lebo máme obrovskú tvorivú a duchovnú silu, ktorú ešte málo používame a pritom práve táto sila nás prebúdza k vlastnej autentickosti, vedie nás a pomáha nám vedome tvoriť život, po akom túžime.

Víziou je prepojením umenia s transformáciou pomôcť ľuďom prekonávať strachy a limitácie, objavovať svoju pravdivosť a aktivovať ich najvyšší ľudský potenciál, ktorý sa dá prebudiť slobodným umeleckým sebavyjadrením, vnímaním krásy, precítenia emócií a hľadaním svojej vnútornej pravdy. Mentálna a fyzická energia sú len polovicou nášho potenciálu. Sila, odvaha, nádej, autenticita, zmysel, sebahodnota sú skryté práve v emocionálnej a duchovnej energii, ktoré boli dlhodobo v nerovnováhe a potlačené. Umenie, krása, empatia, vnímanie, duša sú bránou k tejto skrytej sile a potenciálu v nás.

Tento umelecko – inšpiratívny večer je začiatkom tejto vízie.

Príďte sa inšpirovať a prebudiť svoju skrytú silu, odvahu, pravdivosť a vnútornú slobodu, aby ste ľahšie prekonali strachy, neistotu a bloky, ktoré vám bránia žiť naplno.

O Kataríne Zacharovej

Katarína Zacharová

Katarína Zacharová od roku 2009 pomáha v osobnom rozvoji, transformácii a naplnení potenciálu ženám aj mužom ako spisovateľka, autorka, trénerka a koučka.

Je autorkou štyroch kníh osobného rozvoja, ktoré napísala a vydala v období od roku 2010 až do roku 2017. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú napísala ešte počas života v Malajzii, v Kuala Lumpur. Nasledovala audiokniha Dobrý pocit a potom kniha Končím so strachom. A jej poslednou je audiokniha s názvom Vnútorná sila.

Od roku 2008 žila šesť rokov v Malajzii, v Kuala Lumpur, kde prešla hlbokou osobnou transformáciou a radikálne zmenila svoj život. Vtedy založila aj organizáciu RealWoman, ktorej poslaním je podporovať a viesť ženy k naplneniu ich najvyššieho ženského potenciálu, aby mohli pozitívne meniť svet okolo seba.

Knihy od Kataríny ZacharovejDnes Katarína pracuje tak ako so ženami aj s mužmi, s firmami a tímami. Od roku 2014 vedie vlastné semináre, trénuje, koučuje a prednáša na Slovensku a v Česku. Zostavila a vytvorila vlastné transformačné programy ako Úspech v praxi, Objavte svoje skryté talenty a potenciál, Končím so strachom v praxi a špeciálne pre ženy Be Real – Ži naplno.

Jej vášňou a víziou je aktívne prepájať transformáciu a umenie, lebo spolu otvárajú skrytú kapacitu ľudského potenciálu a prepájajú ľudí s ich duchovnou podstatou, pravdivosťou, slobodným sebavyjadrením a radosťou zo života.

„Počas posledných rokov práce s ľuďmi, ale aj na vlastnom rozvoji, som zistila, že umenie a vnútorná transformácia sú kľúčovým nástrojom k pozitívnej zmene, k prekonaniu strachov a otvárajú skrytý potenciál, o ktorom ani netušíte. A to ma doviedlo k spolupráci s talentovanou speváčkou, Ankou Repkovou, s ktorou zdieľame spoločnú víziu a jedna druhú inšpirujeme a podporujeme. Zistili sme, že pracujeme v podstate na tom istom, ale každá to robí inak, Anička cez umenie a hudbu, ja cez transformáciu a slovo. A tak sme sa rozhodli to spojiť.“

Viac na www.katarinazachar.sk 

O Anke Repkovej

Anka RepkováAnka Repková je speváčka, skladateľka, textárka, hlasová koučka a herečka. V novembri 2017 jej vyšiel nový album Som pravdivá, ktorý je o jej ceste sebapoznávania, transformácii, láske, duši, prírode, intuícii, vnútornej slobode, odvahe a pravdivosti.

„Dlho som si si kládla otázku, kto skutočne som, čo je pre mňa v živote dôležité, ako mám byť sama sebou a čo to vlastne znamená byť sama sebou. Hľadala som svoju pravdivosť, autenticitu. Veľa som čítala, navštevovala rôzne semináre a hľadala inšpiráciu. Mnohé som si uvedomila už vtedy, ale najviac, keď som začala písať svoje vlastné piesne a texty. So sebapoznávaním sa mi však odkrývali aj moje strachy, bála som sa niektorých rozhodnutí a doslova som si nedovoľovala uskutočniť ich. Zbaviť sa strachov a posunúť sa ďalej si vyžadovalo veľkú odvahu. Album Anky Repkovej Som pravdiváVykročila som však vpred a dovolila som si žiť svoje sny, túžby a vyjadriť sa slobodne a autenticky.

Verím, že môj príbeh a piesne vám budú na tomto večere inšpiráciou a povzbudia vás k žitiu svojho pravdivého života bez vnútorných limitácií a strachov. S Katkou spolupracujem už dlhšie. V mnohom mi bola a stále aj je veľkou inšpiráciou. Spájajú nás podobné príbehy, spoločné témy, pohľad na život a v neposlednom rade hlboké priateľstvo. Teším sa na stretnutie s vami!“

Viac o Anke.

Termín a miesto konania večera

Vstupenky:

Koncim so strachom a zijem pravdivoCena: 9 €
Počet miest je obmedzený!


Daj vedieť o tomto umelecko - inšpiratívnom večere aj svojim kamarátom

Sleduj naše aktivity na Facebooku

ANKA REPKOVÁ  a KATARÍNA ZACHAROVÁ na Facebooku.

Bezpečné platby zabezpečuje
24pay